Akupunktio

Akupunktio, (neulahoito), on hoitomuoto, jossa hoito tapahtuu pistämällä neuloja akupuntiopisteisiin eli meridiaaneihin. Akupunktion tuloksena potilaat kokevat mm. hoitoa edeltävien kipujen vähenemistä sekä parantunutta yleistä hyvinvointia. Hyviä tuloksia on saavutettu esim. niskakipujen hoidossa. Akupunktio on turvallista, kun se tehdään koulutettujen henkilöiden toimesta steriileillä välineillä, (neuloilla). Akupuntiohoidon kohteita ovat mm. niska- ja hartiakivut, käsivarsien kivut, iskias. Akupuntiota käyetään myös yleisien vaivojen hoitoon kuten päänsärky (migreeni) unettomuus, väsymys ja stressi.  Fasciakäsittely

Fasciahoidon tavoitteena on faskian liikkuvuuden parantamista sekä liikearkuuden poistamista. Jolloin lihaksen käsittely helpottuu ja saadaan näin parempi hoitotulos aikaiseksi. Faskiakäsittelyllä pyritään helpottamaan virheasentoja, jolloin pystyy itse aktivoimaan lihaksia erilaisilla jumpilla tukekseen ryhtiä. Aineenvaihduntaa saadaan myös tehostettua faskiakäsittelyllä. Mitä fascia on? Fascia on sidekudosta, joka ympäröi kaikkia kehon osia (luita, lihaksia, hermoja, sisäelimiä, verisuonia yms.) Fascia muodostaa "verkon", joka sitoo eri rakenteet yhteen / antaa rakenteellista tukea. Fasciaa on kaikkialla, kaikkien kudosten välillä. = Ympäri kehon ulottuva verkosto. Yhdistävä kudos / sidekudos = connective tissue. Huom! Fasciassa on paljon hermopäätteitä. Se on suuri "aistinelin".  


Jäsenkorjaus

Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta. Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä. Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta. Jos on suoni suikahtanut, siihen suonta suikahuta". Jäsenkorjaus on nikamien ja nivelten (mobilisaatio/manipulaatio) hoitoa, johon myös kuuluu tekninenhieronta. Selkä- ja niskavaivat ja jäsenten paikaltaanmeno ovat tavallisimpia syitä, miksi jäsenkorjaajan puoleen on käännytty. Nikamia käsitellessä jäsenkorjaaja korjaa nikamien ja nivelien asentoja ja toimintavirheitä. Ongelmien syynä on usein nivelten sekä nikamien              virheasennot ja siitä johtuvat kiputilat.   


Kinesioteippaus

Mihin kinesioteippauksella pyritään / kinesioteippauksen tavoitteet? KInesioteippauksella pyritään vähentämään kipua. Kasvattamaan nivelen liikelaajuutta, sekä vaikuttamaan liikkeen laatuun. Auttamaan kehon omaa paranemisprosessia, sekä parantamaan kehon asento- ja liiketuntoa, että vaikuttamaan lihastoimintaan.  


ORTOPEDINEN OSTEOPATIA  

Osteopatian tarkoituksena on tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn palauttaminen ja/ tai ylläpitäminen. Hyvin toimivan kehon luiden, niiden välisten nivelien, lihaksien, nivelsiteiden yms. toiminta on normaalia, sekä näitä; toimintoja palveleva hermotus, aineenvaihdunta sekä veren kulkeutuminen on esteetöntä Osteopaatti pyrkii korjaamaan edellä mainituissa toiminnoissa ilmeneviä häiriötiloja. Ammatti- ihmisen apua tarvitaan arvioimaan myös niin sanottujen terveiden ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön tasapainoa ja toimintaa. erityisen tuloksellista tämä on urheilijoille ja kasvuiässä oleville. Näin toimien voidaan havaita syntymässä olevat häiriötilat riittävän ajoissa ja ryhtyä niiden vaatimiin vastatoimiin. Ortopedisen osteopatian tärkeimmät osa-alueet ovat asiakkaan tutkiminen ja testaaminen, hoidon tarpeen määrittely, manipulaatio eli nivel- ja nikamakäsittely, mobilisointi eli liikehoito sekä tekninen hieronta.  


SIDAS-TUKIPOHJALLISET  

Dynaamiset tukipohjalliset valmistetaan tarkkojen alaraajatutkimuksien perusteella yksilöllisesti juuri Sinun vaivojesi ja rakenteesi mukaan sekä kuormitusongelmat huomioiden. Hoitaja tekee kokonaisvaltaisen tutkimuksen ja tämän pohjalta hän ohjaa tarvittaessa aktivoivat harjoitteet ja valmistaa toiminnalliset tukipohjalliset. Perusteellisen tutkimuksen avulla pyritään löytämään tehokas ja toimiva ratkaisu, jotta asiakkaan toiveet tulisivat huomioiduiksi ja ratkaisu olisi lääketieteellisesti mahdollisimman optimaalinen, kuitenkaan unohtamatta asiakkaan tarpeita. 
 

TEKNINENHIERONTA  

Tekninenhieroja on ongelmakeskeisen hieronnan ammattilainen. Hän hallitsee lihasten ja nivelten anatomian, biomekaniikan, sekä ääreishermoston erittäin tarkasti. Pehmytkudoksille Tekninenhieroja osaa tehdä oikeat erikoishierontatekniikat, oli kyseessä sitten hermopinne, lihaskireys tai nivelen virheasennosta johtuva lihaskipu. Erikoishierontatekniikoita on mm: triggerhieronta, hermoratahieronta, fackiakäsittely (sidekudoshieronta), mobilisoiva hieronta. Tekninenhieroja hallitsee myös mobilisaatiotekniikat raajojen, sekä selkärangan nivelille ja traktiohoidot rangalle, sekä tuntee näiden hoitojen kontraindikaatiot.  


URHEILUHIERONTA  

Urheiluhieronta on klassisen hieronnan soveltamista urheilijoiden tarpeisiin. Urheiluhieronta ei ulkoisesti eroa klassisesta hieronnasta, mutta urheiluhierontaa antavalta terapeutilta edellytetään laajempaa ymmärrystä urheilun aiheuttamien harjoitteiden ja rasitusten vaikutuksesta kehoon. Vastaavasti taito annostella hierontaa siten, että se edesauttaa urheilijaa optimaalisesti eri harjoittelu- ja kilpailujaksoissa/ -tilanteissa, erottaa urheiluhieronnan ns. perushieronnasta. Urheiluhieronnan tavoitteina on: lihasten palautumisen edistäminen, vammojen ennalta ehkäisy, jo syntyneiden vammojen parantumisen nopeuttaminen, sidekudoksen elastisuuden parantaminen ja ylläpitäminen, lihaskireyden ja jäykkyyden aikainen toteaminen ja poistaminen sekä yleinen rentoutuminen.  RASKAUSAJANHIERONTA  

Raskauteen liittyy paljon hormonaalisia muutoksia. Kroppa joutuu mukautumaan painon nousuun ja kohdun kasvuun, painopiste muuttuu ja nivelet ja ligamentit löystyy. Tämä aiheuttaa väsymistä kropan asentoa ylläpitäviin lihaksiin. Lihasten ja kalvojen (faskioiden) kiristyessä neste kerääntyy kehoon helpommin. Hieronnalla saadaan aineenvaihduntaa tehostettua, jolloin nesteen kertymistä saadaan helpotettua. Hoitoon voidaan tullaan myös raskaudesta riippumattomista syistä; työperäisistä jumeista tai vaikka vain nauttimaan ja rentoutumaan. Hieronnassa käytetään erikoisvalmisteisia tyynyjä, jotka mahdollistavat miellyttävän asennon rentoutua.  


FYSIOTERAPIA  

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä menetelmiä fysioterapiassa ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia johon kuuluu hieronta, faskiakäsittelyt ja nivelmobilisaatiot sekä venytykset. Fysioterapian tarkoituksena ei ole pelkästään hoitaa olemassa olevaa vammaa tai kiputilaa, vaan vaikuttaa vaivan syntysyyhyn ja näin ennaltaehkäistä vaivojen uusiutumista ja uusien vaivojen ilmenemistä. Fysioterapian sisältö suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa vaivan ja tilanteen mukaan. Akuuteissa kiputiloissa manuaalisilla hoidoilla pyritään lievittämään oireita ja palauttamaan kehon normaali liike ja toiminta. Pitkäaikaisen hyödyn aikaansaamiseksi hoitoon kuuluu aina myös aktiivista kuntoutusta. Usein fysioterapiaan hakeudutaan vasta vamman tai kiputilan ilmetessä, mutta nykyaikaisen urheilufysioterapian yleistymisen myötä fysioterapiaa on alettu hyödyntää entistä enemmän myös vaivojen ennaltaehkäisemisessä urheilijoilla ja paljon liikkuvilla ihmisillä. Kun liikkuminen, harjoittelu ja palautuminen saadaan pidettyä mahdollisimman optimaalisena, ei vaivoja pääse syntymään eikä harjoitteluun tule turhia taukoja.  Klassinen hieronta

Hieronta on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, joka aktivoi lihasperäisiä vaivoja ja aktivoi elimistön omia parantavia mekanismeja. Vanhimmat merkinnät hieronnasta löytyvät Kiinasta miltei 5000 vuoden takaa. Se on tunnettu myös intialaisissa Ayur-Veda-kirjoituksissa sekä vanhojen egyptiläisten, persialaisten ja antiikin kreikkalaisten maailmassa.Suomessa hieronta on niinikään ikivanha hoitomuoto. Sen virallinen koulutus aloitettiin ensi kerran Suomessa 1893 Suomen Kansanomaisen Hierontaopiston toimesta. Alkuaikoina hieronta näytteli tärkeää osaa suomalaisessa kylpyläkulttuurissa. Sittemmin koulutus on levinnyt laajalti ympäri Suomen.

DRY NEEDLING = kuivaneulaus  

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä. Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa.  


MT-käsittely/manuaaliterapia  

MT-käsittely kattaa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä hieronnan eri muodot. Manuaalisten menetelmien tavoitteena on ensisijaisesti kivun lievittäminen sekä nivelen optimaalisen liikkeen palauttaminen.  


CRYO-KYLMÄHOITO  

X°Cryo - Paikallinen huippukylmähoito! X°Cryo on uusi paikallinen huippukylmälaite jolla voidaan mm. lievittää kroonisia kipuja ja särkyjä, vähentää nivelkipuja, nopeuttaa lihasten palautumista ja parantaa liikkuvuutta. Hoito perustuu Thermoshokkiin, joka saavutetaan, kun ihon pintalämpötila lasketaan nopeasti alle 4 asteeseen. Thermoshokki vaikuttaa pintakerroksen hermoreseptoreiden kautta.  


NIVELTEN KUNTOUTUS

Nivelrikon hoitoon.   


 Nämä tuotteet on kehitetty Suomessa nivelrikon kuntouttamiseen.   
 Seralgin = niveltulehdusten plokkari 
 ArtroQ = vahvistaa jäljellä olevaa nivelrustoa 
 ProQD = nostaa vastustuskykyä ja solutasolla auttaa vitamiinien imeytymistä.